โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Supplements for Sexually Transmitted Diseases

 

อาหารเสริมสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ในผู้ที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคซิฟิลิส หรือโรคหนองใน นอกจากการรับประทานยารักษาแล้ว ร่างกายยังต้องการสารอาหารดังนี้เพิ่มเติมเพื่อช่วยฟื้นฟูจากโรค

 

  • วิตามินเค (Vitamin K)
  • วิตามินซี (Vitamin C)
  • แอลไลซีน (L-Lycyne)

อาหารเสริมบำรุงเฉพาะด้านในผู้ที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

  • อาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกัน

รถเข็น

วิตามินวิลล่า

ชนิดอาหารเสริม

แบ่งตามเพศและวัย

แบ่งตามเพศและวัย

แบ่งตามปัญหาสุขภาพ

แบ่งตามสารอาหารหลัก

Share This